דיווחים מידיים

18/01/2022
השקעה של 100 אלף דולר נוספים בחברת הפרוטפוליו סופלנט בע"מ
16/01/2022
מינוי יו"ר דירקטוריון - אסף רוזנברג
16/01/2022
חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון - מלצר ארז
29/12/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 29.12.21
09/12/2021
בטרסידס נכללה ברשימת 15 החברות העוסקות בהנדסה גנטית העשויות לשנות את עולם החקלאות והמזון של Foodhack
16/11/2021
הסכם להשקעת 1 מיליון דולר בפרוטספק במסגרת סבב גיוס של 5 מיליון דולר