דיווחים מידיים

14/06/2022
עדכון בקשר עם השלמת סבב גיוס באגריטאסק
19/05/2022
בטרסידס (חברה בה השקיעה השותפות), דיווחה על ייצוא ראשון ניסיוני של משלוח זרעי קנאביס ראשון למדינה זרה
16/03/2022
הצטרפה להסכם השקעה ורכישת מניות פלנטיש - תשקיע 0.5 מיליון דולר כנגד 3% בפלנטיש
15/03/2022
חברת הפורטפוליו סופלנט התקשרה בהסכם לגיוס הון באמצעות הנפקת מניות בכורה C בסכום של עד 25 מיליון דולר
14/02/2022
בטרסידס (פורטפוליו), בהסכם רישיון לשימוש בזכות הקניין של MilliporeSigma (חברת בת של Merck), המבוססים על CRISPR - טכנולוגיה לעריכה גנטית
03/02/2022
תשקיע 2 מיליון דולר באגריטאסק במסגרת סבב גיוס של 26 מיליון דולר , תחזיק 3%