מצגות ושיחות ועידה

10/05/2023
מצגת משקיעים - מאי 2023
21/12/2022
מפגש משקיעים - דצמבר 2022
17/11/2022
מצגת משקיעים - נובמבר 2022
12/05/2022
מצגת משקיעים - מאי 2022
10/02/2022
מצגת משקיעים - פברואר 2022
05/12/2021
מצגת משקיעים - דצמבר 2021