מצגות

10/08/2021
שיחת ועידה משקיעים - מצגת משקיעים
02/08/2021
מצגת משקיעים - אוגוסט 2021
21/06/2021
מצגת משקיעים - יוני 2021
21/10/2020
מצגת משקיעים - אוקטובר 2020